Nöral Terapi

noral resim

NÖRALTERAPİ HASTA ONAM FORMU

Şikayetlerimden dolayı tedavim için planlanan Nöralterapi uygulaması tarafıma detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Nöralterapi Nedir?

Nöralterapi, lokal anestezik madde kullanılarak uyarıların test edilmesi (teşhis) ve şikayetlere müdahale (tedavi) metodudur. Bu madde direk ağrı kesici olarak kullanıldığı gibi vejetatif sinir sistemine de etki eder ve iltihap giderici, tromboz azaltıcı ve kan akımını arttırıcı özelliktedir.

Nöralterapi sorunun olduğu yerde ya da uzağında şikâyetlere sebep olan bozucu alan veya bozucu alanların (nedbe, diş vb.) bulunmasında da kullanılır. Bu metodun ayrıntılı etkisi için bilim dalı bilgilerine bakınız. Yan Etkisi Var Mıdır?

Her tıbbi müdahalenin bir yan etkisi vardır. Her enjeksiyonun örneğin kan almanın bile iğne batırırken ağrı veya kanama gibi yan etkileri vardır. Tüm dünyada yaygın olarak yüzyıldır binlerce kere uygulanan doğal tedavi (regülasyon tıbbı) metodu olan nöralterapinin bahsedilen yan etkileri çok azdır.

Kural olarak prokain veya lidokain gibi çok kısa etkili lokal anestezik madde (prokainin yarı ömrü 15-30 dakika ve lidokainin ise 1-1,5 saattir) kullanılır. Yan etki enjeksiyon tarzına, kullanılan lokal anesteziğe ve kişisel duyarlılığa veya tedavi öncesi bir uygulamaya (Komadin (coumadin), Plavix tedavisi v.b.) bağlıdır.

Yan Etkiler:

Eğer bir sinir teması olursa kısa süreli ilgili sinir bölgesinde huzursuzluk hissi, ilgili eklemde kuvvetsizlik vb. ortaya çıkabilir. Bu durum metodun kendisine has bir durum olup kural olarak 15-60 dakikada (kullanılan lokal anestezik maddeye bağlı olarak) tamamen kaybolur.

Çok sık: Küçük morluklar, iğnenin batma ağrısı ve kanama.

Sıkça: Hafif dolaşım şikâyeti, baş dönmesi, uygulama sonrası uyuşukluk.

Bazen: Enjeksiyon yerinde birkaç gün sürebilen ağrı.

Nadiren: Enjeksiyon yerinde hematom veya birkaç gün sürebilen morluklar.

Çok nadiren: Kullanılan lokal anesteziğe karşı alerjik reaksiyon.

Çok nadiren: Damar veya sinir zedelenmesi (Kural olarak tamamen hemen iyileşir)

Çok ender olarak: Büyük damarların irreversibl yaralanması sonucu hastanede müdahaleyi gerektiren hayati tehdit edici kanama veya sinir zedelenmesi.

Çok ender olarak: Omurga enjeksiyonlarında omurilik zedelenmesine bağlı olarak ense ağrısı.

Çok ender olarak: Hospitalizasyon gerektirebilecek iç organ yaralanması (plevra, karaciğer, böbrek).

Çok ender olarak: Hayatı tehdit edici kanama, anaflaktik şok (alerjik şok), nefes almada zorluk, şuur kaybı, kramp hali.

Nöralterapi hakkındaki bu açıklama formunu okudum.

Evet_____ Hayır______

Biyolojik tamamlayıcı uygulamanın riskleri ve şansları (kişisel iyileşme denemesi) gibi modern tıbbın olası durumları hakkında bilgilendirildim. Birçok hekim tarafından defalarca başarıyla uygulanan bu tedavi tarafıma anlatıldı. Tüm tıbbi müdahaleler gibi başarı garantisi verilemez. Olası sonuçlar ayrı ayrı açıklanmış ve anlaşılmıştır.

Yer, Tarih                Hasta imzası                     Açıklama yapan hekim ve imzası