Foto

NÖRALTERAPİ - RÖPORTAJ

 1. Öncelikle bizlere tamamlayıcı tıbbı tanımlayabilir misiniz?

  “Geleneksel ve tamamlayıcı tıp” fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, bunlara tanı koyma, iyileştirme veya tedavi etmenin yanında sağlığın iyi sürdürülmesinde de kullanılan, farklı kültürlere özgü teori, inanç ve tecrübelere dayalı, izahı yapılabilen veya yapılamayan bilgi, beceri ve uygulamaların bütünüdür.

   Nöralterapinin tanımını yaparak, tamamlayıcı tıpla ilişkisini anlatabilir misiniz?

  Nöralterapi, bedenin elektrofizyolojik iletişiminin bozulması nedeniyle ortaya çıkan ağrı ve hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılır.

   Bedenin etkilendiği fiziksel ve ruhsal travmalar vegetatif (otonom) sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını bozar ve bu sinir sisteminde anormal tepkileri ortaya çıkarır.

   Vejetatif sinir sisteminde ortaya çıkan bu anormal tepkiler, hastalıklar ortaya çıkmadan önce, hastanın kendi psikolojisi ile ilgili olduğu söylenen ve modern tıbbın açıklayamadığı anlamsız şikayetleri ortaya çıkarır.

   Sonuçta disfonksiyon ve hastalıklar ortaya çıkar.

   Normalde sağlıklı bir beden bu disfonksiyon ve hastalıkları ortadan kaldırmaya çalışır.

   Nöral terapi vücudun kendi kendine yapması gereken fakat aşırı yüklenmeden dolayı yapamadığı iyileştirme etkisini açığa çıkarır Nöralterapi bir regülasyon yani düzenleme tedavisidir.

   Vücutta 3 tane dolaşım düzenlenmiş olur; Kan dolaşımı, lenf dolaşımı ve sinirsel ileti.

   Bir dokunun Kan Dolaşımı yani perfüzyonu artınca o doku beslenir;

  Lenf dolaşımı artınca doku metabolitlerinden arındırılır yani temizlenir

  Sinir iletisi artan, düzenlenen doku ise daha düzenli çalışır.

  Dolasıyla, beslenen temizlenen ve düzenli komut alan dokunun kendini iyileştirme kapasitesi artar.

  Nöralterapi bu sistemlerin regülasyonu ile hem hastalıklarla mücadelede hem de sağlıklı halin korunmasında (koruyucu hekimlikte) çok etkin kullanılan bir yöntemdir.

  Nöralterapi tedavisinde hangi etmenler öne çıkmaktadır, açıklayabilir misiniz?

  NÖRALTERAPİ NASIL ETKİ EDER ?

  Nöral terapi otonomik gangliyonlara, periferik sinirlere, skar dokulara, akupunktur ve triger noktalarına, deri ve diğer dokulara lokal anesteziklerin uygulanması ile iyileşmeyi sağlayan bir tedavi yaklaşımıdır.

  Sert ve yoğun iritasyonlar ( kimyasal – fiziksel – travmatik ) sonucu hücre kendi imkanlarıyla tekrar repolarize olamaz, bu hücre sürekli depolarize olarak kalır, artık frajil ve dengesi bozulmuştur, diğer deyimle hastadır.

  Doğal dengesi bozulan hücre genel bilgi akışına katılamaz, fonksiyonlarını yerine getiremez, böylece sürekli olarak ritmik bir şekilde deşarj olduğu için, bozucu impulslar – içtepi – frekanslar göndererek BOZUCU ALAN oluştururlar.

  Uygulanan lokal anestezikler hücrenin bozulmuş olan elektriksel potansiyelini düzelterek, bozucu alan etkisini ortadan kaldırır ve ortaya çıkmış olan fonksiyon bozukluklarını ve hastalıkları iyileştirir.

  BOZUCU ALAN NEDİR ?

  Vücudun herhangi bir yerindeki önceden geçirilmiş veya hali hazırdaki lokal irritasyon (inflamatuvar, kimyasal, fiziksel veya travmatik olabilir), patolojik bir saha (bozucu alan) haline gelebilir ve nörovejetatif sistemi bozarak diğer vücut fonksiyonlarının bazılarında da rahatsızlığa neden olabilir.

  l Geçirilmiş olan ameliyatlar, geçirilmiş hastalıklar,kullanılmış ilaçlar,barsak florasındaki bozulmalar,

  l yaptırdığımız diş tedavileri , dolgular

  l trafik kazaları, kırıklar, yanıklar ,

  l Yaşadığımız ev, içtiğimiz su, kullandığımız cep telefonu,giydiğimiz elbiselerin dokusu,

  l Doğum, küretaj,özelliklede sezaryen ile yapılmış doğumlar ve bunlar gibi vücudu etkileyen tüm olaylar, vücudun zayıf olduğu yerlerde hastalık ortaya çıkartabiliyor.

  Bozucu alanlar, hastalık ortaya çıkarmadan önce insanlarda Verimliliğin azalması, Genel kırgınlık, Kronik yorgunluk, İmmün mekanizmasının bozulması ( Bağışıklık sisteminin ) gibi sorunları ortaya çıkarır.

  İşte nöralterapi bu dönemde bile etki eder. Bu sorunların ortadan kalkmasını sağlayarak, hastalıkların ortaya çıkmasını engeller

  NÖRALTERAPİ HANGİ RAHATSIZLIKLARDA ETKİLİDİR ?

  Nöral terapi hemen hemen her hastalıkta kullanılabilen bir tedavi metodudur.

  Anatomik bir eksiklik, Genetik bir bozukluk tablosu, Cerrahi gerektiren pek çok durum, Nöralterapi endikasyonlarını oluşturmaz.

  Özellikle klasik tıbbın yetersiz kaldığı uzun süreli,geçmeyen ağrılarda çok etkindir.

  Nöral Terapi ağrı tedavisi için öncelikli tercih edilmelidir.

  KULAK ÇINLAMASI ( TINNITUS )

  VERTİGO ( BAŞ DÖNMESİ )

  MENIERE HASTALIĞI

  MİGREN

  TRİGEMİNAL NEVRALJİ ( ŞİDDETLİ YÜZ TİPİ BAŞ AĞRISI )

  GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI

  KÜME TİPİ BAŞ AĞRISI

  NÖROPATİK AĞRILAR

  BEL VE BOYUN FITIKLARINDA AĞRININ AZALTILMASI

  BOYUN,SIRT VE BEL AĞRILARI GİBİ KAS KÖKENLİ AĞRILARIN AZALTILMASI

  BEL VE BOYUN KİREÇLENMESİ

  YUMUŞAK DOKU ROMATİZMASI

  ZONA

  SEDEF ( Psöriazis )

  YÜZ FELCİ

  UNUTKANLIK

  CARPAL TUNEL SENDROMU ( El Bilek Sıkışması )

  ADET DÜZENSİZLİKLERİ

  PREMENSTRUEL SENDROM ( ADET ÖNCESİ RAHATSIZLIKLAR )

  DISMENORE ( AĞRILI ADET GÖRME )

  VARİS’TEN KAYNAKLANAN AĞRILARIN AZALTILMASI

  ALT EXTREMITE DOLAŞIM BOZUKLUĞU

  HUZURSUZ BACAK SENDROMU

  STRESS

  PSİKOSOMATİK RAHATSIZLIKLAR

  DEPRESYON

  ANKSİYETE

  UYKU BOZUKLUKLARI

  KRONİK YORGUNLUK SENDROMU

  BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

  ALLERJİK KÖKENLİ HASTALIKLARIN TEDAVİSİ

  TROİD HASTALIKLARININ TEDAVİSİ

  NÖRALTERAPİ NASIL UYGULANMAKTADIR?

  Nöralterapi bir enjeksiyon tadavisidir. Uygulamalarda genellikle ince, küçük iğne uçları kullanılmaktadır. Cilde çok az miktarda lokal anestezik verilmektedir. Amaç iğne yapmak değil, sistemde düzenleyici biyoelektriksel bir etki yaratmaktır. İğneler sinire yapılmamaktadır.

  NÖRALTERAPİ KİMLERE UYGULANMAKTADIR?

  Çocuk ve yaşlılar dahil olmak üzere her yaşta hastaya uygulanabilir. Tansiyon, şeker, kalp vb. hastalıklar ve hastanın kullandığı ilaçlar tedaviye engel değildir.

  NÖRALTERAPİNİN YAN ETKİSİ VAR MIDIR?

  Doğal bir tedavi olarak kabul edilen nöralterapi ilaç tedavisi değildir. Doksan yılı aşkın bir süredir Batıda uygulanan Nöralterapinin hiçbir yan etkisi yoktur.

  NÖRALTERAPİDE İYİLEŞME SÜRECİ NEDİR?

  Nöralterapi hastalığın doğrudan kaynağına yönelik ve kalıcı bir tedavi yaklaşımıdır.

  Çok uzun süreli seanslar gerektirmemektedir.

  Her seans bir önceki seansa göre planlanmakta olup,Haftada 2-3 seans uygulanabilir. Tedavi süresi hastaya özel değişmekle birlikte genelde 10 seansı geçmemektedir.

  Ankara’daki tamamlayıcı tıp çalışmalarını yorumlayabilir misiniz? Nöralterapide tamamlayıcı tıp uygulamalarının gelişimi konusunda Başkentte yapılan çalışmaları değerlendirebilir misiniz?

  Integratif Tıp Derneği’nin koordinasyonunda, Üniversiteler ve Devlet Eğitim Aaraştırma Hastaneleri bünyesinde kurulan “ Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Üniteleri, Sağlık Bakanlığı’nın aynı adı taşıyan Daire Başkanlığı tarafından “ Eğitici “ olarak yetkilendirilmiş bulunmaktadır.

  Sözü geçen Üniteler her geçen gün bu konuda eğitim almış hekim sayısını ve kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Bunun için yılın belirli zamanlarında eğitimler düzenleyerek, Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikasyon programları hazırlamaktadır. Konunun Sağlık Bakanlığı tarafından da kabul görmesi ve 2014 yılında yönetmelik çıkarmasıyla yasal zemine oturan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları, aynı zamanda etkin bir denetim mekanizmasına da sahip oldu. Bu sayede, konunun ehli olmayan kimseler tarafından bir takım uygulamalar yapılmasının da önüne geçilmiş oldu.

  Yılın belirli zamanlarında, daha çok büyük şehirler’de olmak üzere düzenlenen sempozyum, çalıştay, kongre vs. Ise, temel eğitimlerini almış hekim arkadaşlarımızın deneyimlerini paylaşma, bilgi ve becerilerini geliştirme anlamında çok yararlı bir platform oluşturmakta. Bu çalışmalar, şifa arayan hastalarımız açısından da oldukça faydalı.

  Ankara’da, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları bundan bir kaç sene öncesine kadar yok denecek kadar azdı. Ancak 2014 yılı itibariyle yasal zemine oturmasıyla ivmelendi. Şu an itibariyle hem sayıca hem de kalite anlamında bu uygulamaları yapan hekim arkadaşlarımın artışı beni sevindiriyor, umutlandırıyor ve gururlandırıyor.

  Ankara’da , Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına, yukarıda sözünü ettiğimiz gibi bazı Üniversitelerin ve Eğitim Araştırma Hastahanelerinin ilgili ünitelerinden, ayrıca bazı özel hastahane ve tıp merkezlerinin ilgili bölümlerinden, Özel Klinik ve Muayenehanelerden ulaşmak mümkün.

  Hastalarımızın, şifa ararken ehil ve etik ellerde olması temennisiyle sağlıklı günler diliyorum.

  Sevgi ve Işıkla kalın...